กิจกรรมผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด
ข่าวประจำวัน ทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด
วันอังคาร ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ นาวาเอก อโศก ศรีสวัสดิ์ เสนาธิการ กองเรือยามฝั่ง พร้อมกำลังพลใน กองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ โรงเรียนบ้านสัตหีบ อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี

วันอังคาร ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ นาวาเอก อโศก ศรีสวัสดิ์ เสนาธิการ กองเรือยามฝั่ง พร้อมกำลังพลใน กองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ โรงเรียนบ้านสัตหีบ อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี

"ปณิธานความดี ทำดีเริ่มที่ใจเรา" วันอังคาร ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ นาวาเอก อโศก ศรีสวัสดิ์ เสนาธิการ กองเรือยามฝั่ง พร้อมกำลังพลใน กองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ โรงเรียนบ้านสัตหีบ อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี

๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

 • แนวทางป้องกัน Ransomware
 • กฎหมายทางทะเลและกฎหมายให้อำนาจทหารเรือ 29 ฉบับ
 • แนวทางการรับมือกับภัยคุกคามทาง Social Madia
 • ลืมรหัสผ่าน ทร.
 • ศปก.ทร.
 • facebook กยฝ
 • ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)
 • ค่านิยมของคนไทย
 • อทร.
 • เครือข่าย ทร.
 • มาตราการรับมือ COVID-19
 • รายงานสถานการณ์ โควิด-19
 • ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 -ศบค.
 • พรบ.คอมพิวเตอร์
 • แนวทางป้องกัน Ransomware
 • เพลง "ดุจดังสายฟ้า" เพลงเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๑๐
 • กพ.ทร.
 • เบอร์โทรศัพท์ ทร.
 • กองทัพเรือ
 • เวรประจำพระองค์ฺ