พล.ร.ต.สุเทพ ลิมปนันท์วดี ผู้บัญชาการกองเรือยามฝั่ง พร้อมคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการ เดินทางไปตรวจเยี่ยมเรือใน กยฝ. ที่ปฏิบัติราชการ ทัพเรือภาคที่ ๓

Release Date : 18-03-2021 15:05:48
พล.ร.ต.สุเทพ  ลิมปนันท์วดี ผู้บัญชาการกองเรือยามฝั่ง พร้อมคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการ เดินทางไปตรวจเยี่ยมเรือใน กยฝ. ที่ปฏิบัติราชการ ทัพเรือภาคที่ ๓

พล.ร.ต.สุเทพ  ลิมปนันท์วดี ผู้บัญชาการกองเรือยามฝั่ง พร้อมคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการ เดินทางไปตรวจเยี่ยมเรือใน กยฝ. ที่ปฏิบัติราชการ ทัพเรือภาคที่ ๓ เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและรับทราบปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง ณ ท่าเทียบเรือภูเก็ต อ.เมือง จว.ภูเก็ต และ ท่าเทียบเรือฐานทัพเรือพังงา อ.ท้ายเหมือง จว.พังงา ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ มี.ค.๖๔

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.สุเทพ  ลิมปนันท์วดี ผู้บัญชาการกองเรือยามฝั่ง พร้อมคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการ เดินทางไปตรวจเยี่ยมเรือใน กยฝ. ที่ปฏิบัติราชการ ทัพเรือภาคที่ ๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง