ใน ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐๐๐ พลเรือตรีสุเทพ ลิมปนันท์วดี ผู้บัญชาการกองเรือยามฝั่ง เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน จำนวน ๕ นาย ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการ กองเรือยามฝั่ง ท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ

Release Date : 01-03-2021 13:58:24
ใน ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐๐๐ พลเรือตรีสุเทพ  ลิมปนันท์วดี ผู้บัญชาการกองเรือยามฝั่ง เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน จำนวน ๕ นาย ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการ กองเรือยามฝั่ง ท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ

ใน ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐๐๐ พลเรือตรีสุเทพ  ลิมปนันท์วดี ผู้บัญชาการกองเรือยามฝั่ง เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน จำนวน ๕ นาย ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการ กองเรือยามฝั่ง ท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ใน ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐๐๐ พลเรือตรีสุเทพ  ลิมปนันท์วดี ผู้บัญชาการกองเรือยามฝั่ง เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน จำนวน ๕ นาย ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการ กองเรือยามฝั่ง ท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง