ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐๐๐ พล.ร.ต.สุเทพ ลิมปนันท์วดี ผู้บัญชาการกองเรือยามฝั่ง เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ ผลัด ๑/๖๒ ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการ กองเรือยามฝั่ง ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

Release Date : 24-02-2021 12:40:14
ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐๐๐ พล.ร.ต.สุเทพ  ลิมปนันท์วดี ผู้บัญชาการกองเรือยามฝั่ง เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ ผลัด ๑/๖๒ ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการ กองเรือยามฝั่ง ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐๐๐ พล.ร.ต.สุเทพ  ลิมปนันท์วดี ผู้บัญชาการกองเรือยามฝั่ง เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ ผลัด ๑/๖๒ ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการ กองเรือยามฝั่ง ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง