วันอังคาร ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ นาวาเอก อโศก ศรีสวัสดิ์ เสนาธิการ กองเรือยามฝั่ง พร้อมกำลังพลใน กองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ โรงเรียนบ้านสัตหีบ อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี

Release Date : 08-12-2020 00:00:00
วันอังคาร ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ นาวาเอก อโศก  ศรีสวัสดิ์ เสนาธิการ กองเรือยามฝั่ง พร้อมกำลังพลใน กองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ โรงเรียนบ้านสัตหีบ อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี

"ปณิธานความดี ทำดีเริ่มที่ใจเรา"
วันอังคาร ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ นาวาเอก อโศก  ศรีสวัสดิ์ เสนาธิการ กองเรือยามฝั่ง พร้อมกำลังพลใน กองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ โรงเรียนบ้านสัตหีบ อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี