รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นกำลังพลรับเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ชุดเรือ ต.997- ต.998

Release Date : 22-09-2020 12:10:46
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นกำลังพลรับเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ชุดเรือ ต.997- ต.998