กองเรือยามฝั่งจัดกำลังพลเข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิต ณ ห้องบริจาคโลหิต โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

Release Date : 13-11-2020 12:38:30
กองเรือยามฝั่งจัดกำลังพลเข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิต ณ ห้องบริจาคโลหิต โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

"บริจาคโลหิต ต่อชีวิตให้ผู้อื่น"
ใน 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ระหว่างเวลา 0830-1200 กองเรือยามฝั่งจัดกำลังพลเข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิต ณ ห้องบริจาคโลหิต โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
 
  
 
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองเรือยามฝั่งจัดกำลังพลเข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิต ณ ห้องบริจาคโลหิต โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง