วัน พฤหัสบดีที่ 8 ต.ค.63 เวลา 18.00 น.มชด./1 ได้รับแจ้งจาก ร.พ.ส่งเสริมสุขภาพ ต.เกาะหมาก ว่ามีคนไข้คนป่วย ชื่อ นายวาทิต พ่วงกระแสร์ อายุ 44 ปี มีอาการไข้สูง อาเจียนเป็นเลือด มีอุจจาระเป็นสีดำ ปวดร้าวไปถึงด้านหลัง และขอรับการสนับสนุนเรือเพื่อรับ – ส่งผู้ป

Release Date : 08-10-2020 00:00:00
 วัน พฤหัสบดีที่ 8 ต.ค.63 เวลา 18.00 น.มชด./1 ได้รับแจ้งจาก ร.พ.ส่งเสริมสุขภาพ ต.เกาะหมาก ว่ามีคนไข้คนป่วย ชื่อ นายวาทิต พ่วงกระแสร์ อายุ 44 ปี มีอาการไข้สูง อาเจียนเป็นเลือด มีอุจจาระเป็นสีดำ ปวดร้าวไปถึงด้านหลัง และขอรับการสนับสนุนเรือเพื่อรับ – ส่งผู้ป