พล.ร.ต.สุเทพ ลิมปนันท์วดี ผู้บัญชาการกองเรือยามฝั่ง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๔ ในวันอังคารที่ ๒๕ พ.ค.๖๔ เวลา ๐๙๓๐ ณ สนามหญ้าหน้ากองบัญชาการกองเรือยามฝั่ง

Release Date : 25-05-2021 13:30:34
พล.ร.ต.สุเทพ  ลิมปนันท์วดี ผู้บัญชาการกองเรือยามฝั่ง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๔ ในวันอังคารที่ ๒๕ พ.ค.๖๔ เวลา ๐๙๓๐  ณ สนามหญ้าหน้ากองบัญชาการกองเรือยามฝั่ง

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.สุเทพ  ลิมปนันท์วดี ผู้บัญชาการกองเรือยามฝั่ง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๔ ในวันอังคารที่ ๒๕ พ.ค.๖๔ เวลา ๐๙๓๐  ณ สนามหญ้าหน้ากองบัญชาการกองเรือยามฝั่ง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง