พลเรือตรีสุเทพ ลิมปนันท์วดี ผู้บัญชาการกองเรือยามฝั่ง เป็นประธานในพิธีส่งเรือไปปฏิบัติราชการ

Release Date : 11-03-2021 10:08:48
พลเรือตรีสุเทพ ลิมปนันท์วดี ผู้บัญชาการกองเรือยามฝั่ง เป็นประธานในพิธีส่งเรือไปปฏิบัติราชการ

ในวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ พลเรือตรีสุเทพ ลิมปนันท์วดี ผู้บัญชาการกองเรือยามฝั่ง เป็นประธานในพิธีส่งเรือไปปฏิบัติราชการ หมวดเรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่ ๑ ทัพเรือภาคที่ ๑ หมู่เรือรักษาฝั่งภาคใต้ ทัพเรือภาคที่ ๒ หมู่เรือรักษาฝั่งทะเลอันดามันทัพเรือภาคที่ ๓ ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการ กองเรือยามฝั่ง ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ

  

  

  

  

  

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรีสุเทพ ลิมปนันท์วดี ผู้บัญชาการกองเรือยามฝั่ง เป็นประธานในพิธีส่งเรือไปปฏิบัติราชการ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง